Zajęcia dodatkowe

Proszę o regulowanie opłat za zajęcia dodatkowe do 20-go dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem są zajęcia ceramiczne za które należy zapłacić przed datami, które na bieżąco będą podawane w Strefie rodzica oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

Za zajęcia plastyczne, taneczne oraz warsztaty ceramiczne opłatę należy uiszczać w administracji przedszkola.

Za zajęcia karate proszę o wpłacanie pieniędzy na konto bankowe.

Dane do wpłaty:

KST Mateusz Kaczyński

83-111 Miłobądz

04 1440 1198 0000 0000 1343 4457

w tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę przedszkola

 

 
  • Calendar icon 25 września 2012


wordpress темы.