Ubezpieczenie od NNW. Zmiana!

Informujemy, że każde dziecko uczęszczające do placówki oświatowej musi posiadać ubezpieczenie od NNW. Składkę w wysokości 28 zł należy opłacić do dnia 15.10.2013 r. w administracji Przedszkola. Wszystkim, od których pobrano kwotę 32 zł, różnica 4 zł zostanie przeksięgowana na poczet opłaty za przedszkole w miesiącu październiku.

 
  • Calendar icon 9 września 2013


wordpress темы.