Ubezpieczenie dzieci

Wszelkie roszczenia objęte ubezpieczeniem należy zgłaszać pod nr telefonu : 801 102 102 lub zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej www.pzu.pl podając nr polisy CGY10151123 i dane z dowodu osobistego.

 
  • Calendar icon 19 września 2012


wordpress темы.