UBEZPIECZENIE DZIECI

Wszelkie roszczenia objęte ubezpieczeniem należy zgłaszać

pod nr tel.: 801 102 102

lub za pośrednictwem strony internetowej www.pzu.pl

podając numer polisy :

HGC 11661032

i dane z dowodu osobistego prawnego opiekuna dziecka.

Składka roczna za ubezpieczenie dziecka od następstw NNW w PZU

wynosi 28 zł.

Powyższą kwotę należy uregulować

do 30 września wyłącznie

w administracji Przedszkola.

O rezygnacji z „przedszkolnego ubezpieczenia dziecka” należy poinformować dyrekcję przedszkola.

 
  • Calendar icon 29 sierpnia 2014


wordpress темы.