UBEZPIECZENIE DZIECI

Wszelkie roszczenia objęte ubezpieczeniem należy zgłaszać

pod nr. tel.: 801 102 102

lub za pośrednictwem strony internetowej: www.pzu.pl

podając numer polisy:

CGC 11661074

i dane z dowodu osobistego prawnego opiekuna dziecka.

 
  • Calendar icon 21 października 2013


wordpress темы.