Przyprowadzanie oraz odbieranie dzieci z przedszkola

Drzwi wyjściowe do przedszkola zostają

  • zamknięte o 8:30,
  • otwarte o 14:00.

 

Prosimy stosować się do przyjętych godzin otwarcia przedszkola.

W szczególnych przypadkach należy użyć dzwonka, który znajduje się przy drzwiach wejściowych.

Dzieci należy prosić do domu używając domofonu – ważne, by znać nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza.

 
  • Calendar icon 29 sierpnia 2014


wordpress темы.