Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich zależy od sprawnej organizacji podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

Dlatego ustalamy, że :

! do przedszkola należy przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko,

! w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci do Placówki mogą wejść Rodzice (opiekunowie) z dziećmi z grupy Perełek i Rybek, jednorazowo może przebywać w szatni 3 Rodziców (opiekunów) ze swoimi dziećmi,

! pożegnania są krótkie, serdeczne i optymistyczne,

! dzieci rozstają się z Rodzicami (opiekunami) w szatni, do sal prowadzą je Panie dyżurujące ,

! dzieci można odbierać od godz. 14:00, wyjątek stanowi okres adaptacyjny maluchów, o wcześniejszej godzinie odbioru dziecka należy poinformować nauczycielkę lub opiekunkę,

! powyższe ustalenia, z różnych przyczyn, mogą ulec zmianie, o czym będziemy Państwa informować.

 
  • Calendar icon 31 sierpnia 2021


wordpress темы.