Porcja najważniejszych inormacji

! każdy przedszkolak potrzebuje podpisany bidon do wody, bidony będą oddawane do domu w każdy piątek, należy je ponownie przynieść,

! prosimy, aby każdy przedszkolak przyniósł ryzę papieru (1 na półrocze) do dnia 30 września,

! obowiązkowa składka na materiały biurowe i kreatywne wynosi po 20 zł na każde półrocze, wpłaty w podpisanych kopertach należy kierować do nauczycieli grup do 15 października (druga wpłatę do końca lutego)

! Z przedszkolakami spotykamy się w środę 1 września w godzinach 5:45 – 16:30 . Prosimy pamiętać nazwę grupy do której dziecko należy. Przypominamy o podpisywaniu rzeczy dzieci, również kapci.

 
  • Calendar icon 31 sierpnia 2021


wordpress темы.