Oświadczenie rodzica oraz procedura pobytu dziecka w przedszkolu

Oświadczenie rodzica:  oswiadczenie-rodzica-przedszkola

Dokument można pobrać, wypełnić i złożyć 25.05 w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub tylko podpisać w przedszkolu po zapoznaniu się z treścią w Internecie .

Prosimy także o zapoznanie się z poniższą procedurą: 

Procedura pobytu dziecka w przedszkolu w reżimie sanitarnym po 25.05.2020r.,

wg zdeklarowanych godzin przyprowadzania i odbioru dziecka

1. Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola o godzinie zdeklarowanej w OŚWIADCZENIU zabiera maseczkę dziecka ze sobą. Rodzic nie wchodzi do budynku Przedszkola.

2. Dziecko jest odbierane w drzwiach Przedszkola przez panią opiekunkę, w obecności rodzica zostaje zmierzona dziecku temperatura.

3. Rodzic odpowiada za przygotowanie swojego dziecka poprzez poinformowanie go o nowych zasadach obowiązujących w Przedszkolu ( spokojne, krótkie pożegnanie).

4. Dyrektor, nauczyciel, opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do Przedszkola, gdy temperatura ciała dziecka jest powyżej 37,50C, gdy wykazuje ono objawy chorobowe; katar, kaszel.

5. W szatni dziecku pomaga pani opiekunka, która po umyciu wraz z dzieckiem rączek prowadzi je do wyznaczonej sali. Rodzeństwa są w tej samej grupie, w tej samej sali.

6. Dziecko trafia do wyznaczonej wcześniej grupy, sali – ustalonej na podstawie zdeklarowanych godzin pobytu w placówce. Przebywa tam cały dzień pod opieką tych samych pań i w towarzystwie tych samych dzieci.

7. W sali będzie określona liczba dzieci – zgodnie z wytycznymi do 12 dzieci.

8. Grupy dzieci nie będą się ze sobą spotykać.

9. W Przedszkolu obowiązuje zakaz przemieszczania się dzieci i pracowników między salami w ciągu całego dnia.

10. Pomiar temperatury dzieci i pracowników odbywać się będzie 2 razy w ciągu dnia.

11.Dezynfekcja pomieszczeń i zabawek odbywać się będzie, zgodnie z odrębnymi procedurami.

12. Pracownicy Przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego i zasad BHP zgodnie z odrębnymi procedurami.

13. Z sal usunięte zostały przedmioty i zabawki trudne do skutecznej dezynfekcji.

14. Wietrzenie sal odbywać się będzie co godzinę.

15. Pobyt dzieci na dworze odbywać się będzie tylko w obrębie ogrodu przedszkolnego z zachowaniem zasady izolacji od innej grupy i dezynfekcji sprzętu.

16. Korzystanie z toalety odbywać się będzie indywidualnie przez 1 dziecko, w razie potrzeby pod nadzorem opiekuna, który po każdej czynności higienicznej ma za zadanie dopilnować umycia rączek i zdezynfekować miejsce.

17. Obowiązuje zakaz przynoszenia do Przedszkola zabawek i innych przedmiotów.

18. Zabieranie z przedszkola wykonanych przez dziecko rysunków odbywać się będzie tylko za zgodą Rodzica.

19. Środki higieniczne maluszków (wilgotne chusteczki, pampersy) powinny być dostarczone w zamkniętej foliowej torbie – dokładnie podpisanej.

20. W razie stwierdzenia u dziecka wzrostu temperatury, nasilenia kaszlu, kataru lub innych niepokojących objawów chorobowych Rodzic w drodze szybkiej komunikacji ( w OŚWIADCZENIU) zostaje powiadomiony. Dziecko na czas oczekiwania na Rodzica zostaje odizolowane i pozostaje pod opieką odpowiednio zabezpieczonego pracownika Przedszkola. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola i zapewnienia mu właściwej opieki i pomocy.

21. O powodach nieobecności dziecka w Przedszkolu należy poinformować dyrekcję Placówki.

22. Przedszkole jest zamknięte dla osób postronnych.

23. Dzieci są odbierane o maksymalnie ustalonych porach ( wg OŚWIADCZENIA) przez zdrową osobę dorosłą.

24.Rodzice nie wchodzą do Przedszkola. Czekają przed wejściem z zachowaniem wymaganych odległości. Dziecko ubiera się w szatni z pomocą pani opiekunki, która oddaje dziecko Rodzicowi.

25. Dzieci zostają podzielone na 3 lub 4 grupy ( w zależności od ilości zgłoszeń) z uwzględnieniem zasady nie rozdzielania rodzeństw.

26. Pierwszeństwo w dostępie do opieki przedszkolnej w reżimie sanitarnym po 25.05.2020r. mają Rodzice, którzy z uwagi na własną pracę zawodową nie mogą zapewnić dziecku opieki.

UWAGA!

18.05.2020r. pracownicy Przedszkola będą telefonować z zapytaniem o decyzję Rodziców w sprawie posłania dziecka do Przedszkola po 25.05.2020r.

 
  • Calendar icon 14 maja 2020


wordpress темы.