Strefa rodzica

Messenger

Drodzy rodzice, w związku z dużą aktywnością na komunikatorze Messenger informujemy, że komunikator służy głównie do spraw dydaktycznych oraz innych bardzo ważnych informacji bieżących. Prosimy obdarzyć zaufaniem swoje dzieci. Podczas godzin swojej pracy nauczyciel nie jest w stanie odpowiadać na wszystkie pytania oraz drobne informacje.


Nasza Kadra

W związku istniejąca pandemią i brakiem możliwości tradycyjnego poznania się zamieszczamy zdjęcia załogi Muszelki: Dyrektor- Alina Walkowska Administracja oraz Specjalista ds żywienia- Dagmara Rawa grupa Perełki- Alicja Begger oraz Anna Szczepańska grupa Rybki- Dominika Juszczyk oraz Ewelina Wicka grupa Delfinki- Renata Nazarewicz (wicedyrektor), Małgorzata Domańska i Małgorzata Kwaśna grupa Kraby- Jowita Dzikowska oraz Aleksandra Nadolska grupa Rekiny- Agata Chróst oraz Aleksandra Nadolska


KONTAKT Z NAUCZYCIELKĄ

Z uwagi na obostrzenia sanitarne i brak możliwości osobistego kontaktowania się prosimy o udostępnienie możliwości porozumiewania się za pomocą Messengera. Nauczycielka każdej z grup przedszkolnych tworzy na komunikatorze Messenger grupę do kontaktowania się wyłącznie z Rodzicami dzieci ze swojej grupy. Na tym komunikatorze będą pojawiać się istotne informacje i komunikaty. Ten rodzaj komunikacji ułatwi przepływ informacji. Nauczyciele proponują też kontakt mailowy: 2,5 – latki
Learn more »


Ubezpieczenie dzieci

Informujemy, że na rok szkolny 2020/2021 Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” podpisało umowę na ubezpieczenie dzieci- NNW w PZU. Wysokość składki wynosi 36 zł na kwotę 10 000 zł. Ubezpieczenie jest dobrowolne w przypadku posiadania innej Polisy ubezpieczeniowej. Termin płatności upływa 15 października 2020 r. Osoby zainteresowane powyższym ubezpieczeniem proszone są o dostarczenie deklaracji: Zał. 1 Deklaracja NNW Edukacja_2020_pojedyncza (1) a wraz z deklaracją 36 zł
Learn more »


PILNE

Drodzy rodzice, w związku z zaistniałą rano sytuacją wydłużamy czas przyprowadzania dzieci. Dostępne będą dwie opcje: 5:45-6:00 6:30-8:15 Nadmieniamy, że staramy się realizować wytyczne GIS-u oraz prosimy o wzięcie pod uwagę dłuższego czasu oczekiwania na wejście dziecka do placówki. Prosimy o wyrozumiałość.


ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE

W tym roku szkolnym nasze działania koncentrować się będą wokół koncepcji „Przedszkolaki to zdrowe i czyste dzieciaki”…dlatego…. po 1 … Przedszkolne urodzinki chcemy świętować przy owocach, w postaci świeżych lub przetworzonych – pomysł na poczęstunek należy do Państwa i waszych pociech 🙂 po 2… Pani Dagmara zadba o warsztaty kulinarne, z których dowiemy się co warto jeść i dlaczego, co jest bogate w witaminy,
Learn more »


WYPRAWKA

W tym roku decyzją Rady Pedagogicznej prosimy o dostarczanie chusteczek higienicznych mokrych i suchych raz na 2 miesiące, O materiały plastyczne potrzebne do zajęć zadba nauczycielka – w związku z tym proponujemy składkę w wysokości 20 zł (na I półrocze), rozliczenie wydatkowania zebranej kwoty nastąpi w styczniu, wpłaty tak jak w przypadku innych opłat, czyli w podpisanej kopercie i z adnotacją „wyprawka”, 4-latki, 4,5-latki
Learn more »


KARTY PRACY

Drodzy Rodzice w tym roku szkolnym korzystamy z kart pracy serii „Olek i Ada” oraz „Nowe przygody Olka i Ady” wydawnictwa Mac Edukacja. Opłaty za poszczególne pakiety Kart Pracy należy uregulować do 25 września dostarczając pieniądze do przedszkola w podpisanej kopercie. Koperty z pieniążkami odbiera i przekazuje do administracji pani pełniąca dyżur w szatni. Ceny Kart Pracy : 3- latki Rybki – „Wyprawka plastyczna
Learn more »


Procedury

Procedura pobytu dziecka w przedszkolu w reżimie sanitarnym po 01.09.2020r. 1.Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola o godzinie zdeklarowanej w OŚWIADCZENIU zabiera maseczkę dziecka ze sobą. Rodzic nie wchodzi do budynku Przedszkola. 2. Dziecko jest odbierane w drzwiach Przedszkola przez panią opiekunkę. 3. Rodzic odpowiada za przygotowanie swojego dziecka poprzez poinformowanie go o nowych zasadach obowiązujących w Przedszkolu ( spokojne, krótkie pożegnanie). 4. Dyrektor, nauczyciel, opiekun
Learn more »


PROCEDURY POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU MUSZELKA

1.Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Muszelka” z powodu pandemii COVID-19, przedszkole pracuje w godzinach 5:45-16:15. 2. W przypadku rozpoznania w Przedszkolu „Muszelka” zakażenia COVID-19, po konsultacji ze stacją sanitarno- epidemiologiczną w Tczewie, funkcjonowanie placówki zostaje zawieszone na okres 14 dni (kwarantanna). 3. Godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola: 5:45-6:00 6:30-7:00 7:30-8:00 Prosimy o wybranie jednej z powyższych możliwości przyprowadzania dziecka do przedszkola (podjęta przez Państwo decyzja
Learn more »wordpress темы.