Strefa rodzica

Nasza Kadra

W związku istniejąca pandemią i brakiem możliwości tradycyjnego poznania się zamieszczamy zdjęcia załogi Muszelki: Dyrektor- Alina Walkowska Administracja oraz Specjalista ds żywienia- Dagmara Rawa grupa Perełki- Alicja Begger oraz Anna Szczepańska grupa Rybki- Dominika Juszczyk oraz Ewelina Wicka grupa Delfinki- Renata Nazarewicz (wicedyrektor), Małgorzata Domańska i Małgorzata Kwaśna grupa Kraby- Jowita Dzikowska oraz Aleksandra Nadolska grupa Rekiny- Agata Chróst oraz Aleksandra Nadolska


KONTAKT Z NAUCZYCIELKĄ

Z uwagi na obostrzenia sanitarne i brak możliwości osobistego kontaktowania się prosimy o udostępnienie możliwości porozumiewania się za pomocą Messengera. Nauczycielka każdej z grup przedszkolnych tworzy na komunikatorze Messenger grupę do kontaktowania się wyłącznie z Rodzicami dzieci ze swojej grupy. Na tym komunikatorze będą pojawiać się istotne informacje i komunikaty. Ten rodzaj komunikacji ułatwi przepływ informacji. Nauczyciele proponują też kontakt mailowy: 2,5 – latki
Learn more »


Ubezpieczenie dzieci

Informujemy, że na rok szkolny 2020/2021 Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” podpisało umowę na ubezpieczenie dzieci- NNW w PZU. Wysokość składki wynosi 36 zł na kwotę 10 000 zł. Ubezpieczenie jest dobrowolne w przypadku posiadania innej Polisy ubezpieczeniowej. Termin płatności upływa 15 października 2020 r. Osoby zainteresowane powyższym ubezpieczeniem proszone są o dostarczenie deklaracji: Zał. 1 Deklaracja NNW Edukacja_2020_pojedyncza (1) a wraz z deklaracją 36 zł
Learn more »


PILNE

Drodzy rodzice, w związku z zaistniałą rano sytuacją wydłużamy czas przyprowadzania dzieci. Dostępne będą dwie opcje: 5:45-6:00 6:30-8:15 Nadmieniamy, że staramy się realizować wytyczne GIS-u oraz prosimy o wzięcie pod uwagę dłuższego czasu oczekiwania na wejście dziecka do placówki. Prosimy o wyrozumiałość.


ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE

W tym roku szkolnym nasze działania koncentrować się będą wokół koncepcji „Przedszkolaki to zdrowe i czyste dzieciaki”…dlatego…. po 1 … Przedszkolne urodzinki chcemy świętować przy owocach, w postaci świeżych lub przetworzonych – pomysł na poczęstunek należy do Państwa i waszych pociech 🙂 po 2… Pani Dagmara zadba o warsztaty kulinarne, z których dowiemy się co warto jeść i dlaczego, co jest bogate w witaminy,
Learn more »


WYPRAWKA

W tym roku decyzją Rady Pedagogicznej prosimy o dostarczanie chusteczek higienicznych mokrych i suchych raz na 2 miesiące, O materiały plastyczne potrzebne do zajęć zadba nauczycielka – w związku z tym proponujemy składkę w wysokości 20 zł (na I półrocze), rozliczenie wydatkowania zebranej kwoty nastąpi w styczniu, wpłaty tak jak w przypadku innych opłat, czyli w podpisanej kopercie i z adnotacją „wyprawka”, 4-latki, 4,5-latki
Learn more »


KARTY PRACY

Drodzy Rodzice w tym roku szkolnym korzystamy z kart pracy serii „Olek i Ada” oraz „Nowe przygody Olka i Ady” wydawnictwa Mac Edukacja. Opłaty za poszczególne pakiety Kart Pracy należy uregulować do 25 września dostarczając pieniądze do przedszkola w podpisanej kopercie. Koperty z pieniążkami odbiera i przekazuje do administracji pani pełniąca dyżur w szatni. Ceny Kart Pracy : 3- latki Rybki – „Wyprawka plastyczna
Learn more »


Procedury

Procedura pobytu dziecka w przedszkolu w reżimie sanitarnym po 01.09.2020r. 1.Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola o godzinie zdeklarowanej w OŚWIADCZENIU zabiera maseczkę dziecka ze sobą. Rodzic nie wchodzi do budynku Przedszkola. 2. Dziecko jest odbierane w drzwiach Przedszkola przez panią opiekunkę. 3. Rodzic odpowiada za przygotowanie swojego dziecka poprzez poinformowanie go o nowych zasadach obowiązujących w Przedszkolu ( spokojne, krótkie pożegnanie). 4. Dyrektor, nauczyciel, opiekun
Learn more »


PROCEDURY POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU MUSZELKA

1.Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Muszelka” z powodu pandemii COVID-19, przedszkole pracuje w godzinach 5:45-16:15. 2. W przypadku rozpoznania w Przedszkolu „Muszelka” zakażenia COVID-19, po konsultacji ze stacją sanitarno- epidemiologiczną w Tczewie, funkcjonowanie placówki zostaje zawieszone na okres 14 dni (kwarantanna). 3. Godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola: 5:45-6:00 6:30-7:00 7:30-8:00 Prosimy o wybranie jednej z powyższych możliwości przyprowadzania dziecka do przedszkola (podjęta przez Państwo decyzja
Learn more »


Listy dzieci na okres wakacyjny

Przedstawiamy Państwu podział na dwie nowe grupy wakacyjne obowiązujące w wciąż trwającym reżimie sanitarnym. Prosimy zwrócić uwagę na godziny funkcjonowania grup. Godziny posiłków pozostają bez zmian. Lista: lista na okres wakacyjnywordpress темы.