Strefa rodzica

Zmiany w opłatach za przedszkole

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Muszelka” informuje, że od dnia 1.01.2022 r. opłata stała za przedszkole wzrasta o 30 zł miesięcznie i wynosić będzie 340 zł. Dzienna stawka żywieniowa wzrasta o 2 zł i wynosić będzie 10 zł. Nowa kwota będzie obowiązywała w opłacie styczniowej.


Ubezpieczenie dzieci

Informujemy, że na rok szkolny 2021/2022 Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” podpisało umowę na ubezpieczenie dzieci- NNW w PZU. Wysokość składki wynosi 36 zł. Ubezpieczenie jest obowiązkowe. W przypadku posiadania innej Polisy ubezpieczeniowej prosimy o informację. Termin płatności upływa 15 października 2021 r. Osoby zainteresowane powyższym ubezpieczeniem proszone są o osobistą wpłatę w administracji przedszkola. Ogólne warunki ubezpieczenia: OWU NNW PZU Edukacja od 15.09.2018


ORGANIZACJA DNIA

5:45 – 8:00 schodzenie się dzieci, czynności higieniczne przed śniadaniem, 8:00 – 8:30 śniadanie w salach dla Perełek, Rybek, Delfinków, w jadalni dla Rekinów, 8:30 – 9:00 w jadalni dla Krabów, 10:00 – czynności higieniczne, przekąska 9:30/9:00 – 10:45 zajęcia organizowane przez nauczycielki zgodnie z podstawą programową, zajęcia dodatkowe, spacery, 10:45 – czynności higieniczne przed posiłkiem 11:00 – 11:30 – zupa, czynności higieniczne 11:30
Learn more »


OFERTA ZAJĘĆ TANECZNYCH

Oferta zajęć tanecznych pani Darii dla dzieci od 4 r.ż : 1 raz w tygodniu 30 minut w każdą środę , miesięczny koszt zajęć to 40 zł. , rozliczenie następuje po odbytych zajęciach na konto bankowe prowadzącej zajęcia, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę Placówki, obecność na jednym lub dwu zajęciach to koszt 20 zł obecność na trzech lub
Learn more »


KARTY PRACY

W tym roku szkolnym wszystkie dzieci będą korzystały z kart pracy. Opłaty za nie należy uregulować do 24 września – prosimy o wpłaty w podpisanych kopertach ( w przypadku jednorazowej opłaty „kilku spraw” należy wyszczególnić których one dotyczą np. opłata za karty pracy, ubezpieczenie, materiały biurowe itd.). Oto oferta wydawnicza dla naszych dzieci: PEREŁKI – karty pracy z „Odkrwam siebie”poziom A wydawnictwa Mac Edukacja
Learn more »


Porcja najważniejszych inormacji

! każdy przedszkolak potrzebuje podpisany bidon do wody, bidony będą oddawane do domu w każdy piątek, należy je ponownie przynieść, ! prosimy, aby każdy przedszkolak przyniósł ryzę papieru (1 na półrocze) do dnia 30 września, ! obowiązkowa składka na materiały biurowe i kreatywne wynosi po 20 zł na każde półrocze, wpłaty w podpisanych kopertach należy kierować do nauczycieli grup do 15 października (druga wpłatę
Learn more »


Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich zależy od sprawnej organizacji podczas przyprowadzania i odbierania dzieci. Dlatego ustalamy, że : ! do przedszkola należy przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko, ! w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci do Placówki mogą wejść Rodzice (opiekunowie) z dziećmi z grupy Perełek i Rybek, jednorazowo może przebywać w szatni 3 Rodziców (opiekunów) ze swoimi dziećmi, ! pożegnania są krótkie, serdeczne i optymistyczne,
Learn more »


Zajęcia dodatkowe

W tym roku przedszkolnym oferujemy zajęcia : ! w pakiecie od 3 roku życia : j. angielski, rytmika, religia dla chętnych Rekinów, ! zaj. dodatkowe, płatne przez Rodziców od 4 roku życia : zaj. sportowe z elementami piłki nożnej, karate, tańce. Ofertę przedstawiamy oddzielnie – są dostępne na grupowych messengerach .


Podział na grupy

Pozostajemy podzieleni na 5 grup ; PEREŁKI w sali środkowej na piętrze; z nauczycielką p. Alicją Begger i opiekunką p. Anną Szczepańską, RYBKI w sali na parterze przy administracji; z nauczycielką p. Agatą Chróst i opiekunką p. Aleksandrą Nadolską, DELFINKI w sali na parterze przy jadalni, z nauczycielką p. Dominiką Juszczyk i opiekunką p. Eweliną Wicką, KRABY w sali na piętrze od strony ulicy,
Learn more »


Czas powitać nowy rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice naszych Przedszkolaków. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym nie organizujemy zebrań z rodzicami w pomieszczeniach przedszkola. A wszelkie informacje będą umieszczane na messengerze grupy, Facebook- u przedszkola oraz stronie internetowej www.muszelka.tczew.pl. Indywidualny kontakt z nauczycielem również za pośrednictwem prywatnej wiadomości na messengerze lub telefonicznie 58 531 75 41 / 691 355 071 w godzinach pracy przedszkola. Prosimy o uszanowanie prywatnego czasu nauczycieli. Zachęcamy
Learn more »wordpress темы.